Przyjmuję do wiadomości, że sprzedaż alkoholu w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim i pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Amazis.net - undiscovered wines
Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt oraz operatorem witryny internetowej jest Amazis.net Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekałkiewicza 11, kod pocztowy 61-695 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000174771. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 972-10-68-582

Postanowienia ogólne

1.   Celem działania sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt.pl jest sprzedaż detaliczna win.   Amazis.net Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/279/B/223/2010 z dnia 25-11-2010 r. , wydane przez Prezydenta Miasta Poznnia na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).

2.     Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 33, 60-185 Poznań, telefon 606 601 185, e-mail: sklep@bohemiasekt.pl.

3.     Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.bohemiasekt.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

4.     Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

a.     Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.sklep.bohemiasekt.pl;

b.    Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.sklep.bohemiasekt.pl, właściciela sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt.pl – spółkę WINEZJA Sp. z o.o.;

c.      Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

d.  Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;

e. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt.pl;

f.     Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.sklep.bohemiasekt.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

g.     Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.sklep.bohemiasekt.pl;

h.    Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także  zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

i.    Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j.  Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym www.sklep.bohemiasekt.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

5.  Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji oraz z poświadczeniem pełnoletniości przez Klienta.

6.  Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.bohemiasekt.pl jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 8, Firefox 3 lub nowsze ich wersje.

7.  Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży Towarów, jak również zawiera treść zobowiązań Stron


Zamawianie Towaru
Aby zamówić towar w naszym sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika.

Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie towaru
Sprzedający oświadcza, iż produkty umieszczone na stronach serwisu sklep.bohemiasket.p nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a tylko zaproszenie do zawarcie umowy sprzedaży. Kupujący i Sprzedający ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep prowadzony przez spółkę Amazis.net Sp. z o.o. zlokalizowaną w Poznaniu ul. Strzeszyńska 33 60-185.
Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi czyli firmie kurierskiej , z którą Sprzedający ma podpisaną umowę o świadczenie usług. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu.
Oferta sklpeu www.sklep.bohemiasket.pl jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice pomiędzy etykietami a w szczególności rocznikami na zdjęciach i w opisach produktów.

Termin Realizacji Zamówień
Nasza firma korzysta z indywidulanych umów z importerami.
Gwarantuje to atrakcyjną cenę i szybką realizację dostaw. Standardowo wysyłamy zamówiony towar ciągu 24 h  od potwierdzenia telefonicznego lub e-mailem. Jednak przy niektórych produktach (wymagających sprowadzenia) czas ten może wydłużyć się do 7 dni. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.
Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletności, a także wątpliwości co do trzeźwości Kupującego kurier może odmówić wydania przesyłki.

Odstąpienie od umowy
Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

Upusty i rabaty
Stosujemy system rabatowy oparty na zliczaniu kwot wydanych na zakup towarów.
Rabaty nie sumują się ze sobą.
Powrót
Ankieta
Zrezygnowałaś/eś z zakupu? Zaznacz powód, a wprowadzimy zmiany:
Brak interesujących promocji
Niesatysfakcjonujące opcje dostawy
Nieczytelne opisy win
Problem z poruszaniem się po stronie
Brak preferowanych odmian smakowych win
Inne
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
02 październik 2022
1298399 wywołań od 29 listopad 2010
Copyright © 2011 oscGold